opzeggen huurcontract

Mag ik meubels en andere goederen verkopen of overdragen aan de nieuwe huurder?

Regels betreft verkoop of overname meubels

Het isĀ nietĀ toegestaan om meubels of andere persoonlijke eigendommen over te dragen of te verkopen aan de opvolgende huurder. Bij oplevering moet de woonruimte helemaal leeg en schoon opgeleverd worden. Een uitzondering hierop is als de woonruimte gemeubileerd is gehuurd, dan blijven alleen de meubels en objecten achter die in de huurovereenkomst zijn opgenomen.