huur appartement delft

Op welk rekeningnummer moet ik de maandelijkse huur betalen?

bankrekeninggegevens voor de huurbetaling

In je huurcontract is vastgelegd op welke wijze jij jouw maandelijkse huur moet betalen. Je leest hier ook of je de huur aan Pactum Vastgoed of direct aan de verhuurder moet betalen. Verder staat omschreven of de huur per automatische incasso van je bankrekening wordt afgeschreven of dat je deze zelf moet voldoen per bankoverschrijving.

Huurbetaling per bankoverschrijving

Is er overeengekomen dat je de huur maandelijks per bankoverschrijving voldoet, dan kun je de rekening gegevens gebruiken die staan vermeld in het huurcontract. Zorg er voor dat de huurbetaling altijd voor de 1e van de maand is voldaan.

Huurbetaling per automatische incasso

Indien er is overeengekomen dat je de huur per automatische incasso betaalt dan zal de maandelijkse huur omstreeks de 27e van de maand worden afgeschreven. Het gaat dan om de huur van de eerstvolgende maand. De huur voor de maand oktober wordt bijvoorbeeld omstreeks 27 september afgeschreven van jouw bankrekening. Zorg er dus voor dat er voldoende saldo op je rekening staat.