aanmaning huur woning

Waarom heb ik een aanmaning ontvangen?

Eerste betalingsherinnering

Als de huur niet tijdig is betaald ontvang je direct op de 2e dag van de maand een betalingsherinnering. Volg de instructies op de aanmaning en zorg dat de huur zo spoedig mogelijk alsnog wordt betaald.

Tweede betalingsherinnering

Als de huurbetaling 3 dagen na de eerste betalingsherinnering nog steeds niet is ontvangen krijg je een tweede herinnering, dit is tevens de laatste waarschuwing. Volg de instructies op de aanmaning en betaal direct de openstaande huurpost. Na de tweede waarschuwing sturen wij de openstaande posten door naar het incassobureau en worden er incassokosten in rekening gebracht.