opzeggen huurcontract

Wat als ik de huur te laat heb opgezegd?

Te laat opgezegd

Als je de opzegging te laat hebt verstuurd dan schuift deze automatisch door naar het eind van de eerstvolgende maand, ook al is het maar één dag te laat. Zorg dus dat je tijdig je opzegging verstuurt. De opzegtermijn is minimaal 1 kalendermaand, het is dus niet mogelijk om halverwege een maand te verhuizen.

Voorbeeld 1 (correcte opzegging)

Als je op 31-05-2025 wilt verhuizen dan zorg je dat je uiterlijk op 30-04-2025 je opzegging aan ons hebt verstuurt. Als je de opzegging na 30-04-2025 verstuurd dan ben je te laat.

Voorbeeld 2 (te late opzegging)

Als je op 31-05-2025 wilt verhuizen en je stuurt je opzeggingsbrief op 01-05-2025 naar ons toe dan ben je te laat met je opzegging. De einddatum zal dan automatisch verplaatst worden naar 30-06-2025.