onderhoud huurwoning

Welke storingen moet ik zelf oplossen?

Reparaties voor verantwoordelijkheid van de huurder

De vuistregel is dat al het ‘klein dagelijks’ onderhoud in de woonruimte voor de huurder is, en dat grotere zaken voor de verhuurder zijn. De wetgever heeft dit precies uitgewerkt in het besluit kleine herstellingen. Hierin staat aangegeven wat de verdeling is tussen huurder en verhuurder.